Op onze leveringen en dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 24360801. Een exemplaar van de meest recente versie kunt vindt u op Algemene Voorwaarden Vijfhuize Sales & Business Support B.V. versie augustus 2022 .