Vijfhuize Sales & Business Support

Al twintig jaar ondersteunt Vijfhuize Sales & Business Support MKB-bedrijven op een praktische, menselijke en creatieve manier bij financiële, fiscale en juridische vraagstukken. We helpen bij het bepalen van de goede koers. We treden op als adviseur, zijn gespreks- en sparringpartner, externe vertrouwenspersoon of fungeren als mediator. Onze focus ligt daarbij steeds op een stabiele toekomst voor onze klanten.

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies; advies & begeleiding bij de bedrijfsvoering bij alle problemen die een ondernemer tegenkomt in de dagelijkse praktijk…

» Lees verder

Financiële problemen

Begeleiding bij financiële problemen; Helpen van “ziek” naar “gezond”; Overleg met banken, waaronder ook de afdelingen “Intensieve Begeleiding…

» Lees verder

Faillissement

Ondersteuning bij (de voorbereiding op) een naderend faillissement. Begeleiding naar een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of faillissement. Het aanbieden van een akkoord met alle schuldeisers…

» Lees verder

Personeel

Ontslag, correctie- en verbetertrajecten, ondersteuning bij het voeren van functioneringsgesprekken, geschil/ziekte, arbeidsmediation…

» Lees verder

Bedrijf kopen of verkopen

Begeleiding bij het kopen of verkopen van een bedrijf; Het voeren van onderhandelingen; Het maken van koopovereenkomsten…

» Lees verder

Geschillen

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting, waarbij de partijen door vertrouwelijke onderhandelingen onder leiding van een professionele neutrale bemiddelaar (‘de mediator’) samen zoeken naar een voor ieder van hen optimale oplossing,

» Lees verder

Wilt u direct weten wat we voor u kunnen betekenen?
Neem contact met ons op via 0180 – 554 595 of via philip@vijfhuize.nl