Financiële problemen

Financiële problemen / Restructuring

 • Begeleiding bij financiële problemen;
 • Het fungeren als “sparring partner” / klankbord / vraagbaak / adviseur in deze roerige tijd;
 • Zoeken naar de aard van de problemen en komen met een plan van aanpak;
 • Helpen van “ziek” naar “gezond”;
 • Overleg met (en tussen) aandeelhouders, verhuurders (huuronderhandelingen) en financiers;
 • Overleg met banken, waaronder ook de afdelingen “Intensieve Begeleiding”, “Financial Restructuring en Recovery”;
 • Onderhandelen over andere voorwaarden met verhuurders en leveranciers;
 • Het aanvragen van een bedrijfskrediet in het kader van het Bijstands Besluit Zelfstandigen (BBZ)  en het begeleiden van de ondernemer tijdens dit traject;
 • Correspondentie met schuldeisers;
 • Het treffen van betaalregelingen en het voeren van onderhandelingen met schuldeisers (ook met de Belastingdienst);
 • Betaalregelingen en Sanering van schulden (al dan niet in combinatie met een BBZ lening via de gemeente);
 • Indien niet meer haalbaar / levensvatbaar, helpen met de afbouw / afwikkeling / ontslag en indien niet te voorkomen zelfs bij een faillissement of schuldsanering.

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies; advies & begeleiding bij de bedrijfsvoering bij alle problemen die een ondernemer tegenkomt in de dagelijkse praktijk…

» Lees verder

Faillissement

Ondersteuning bij (de voorbereiding op) een naderend faillissement. Begeleiding naar een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of faillissement. Het aanbieden van een akkoord met alle schuldeisers…

» Lees verder

Personeel

Werving- en selectieprocedures, ondersteuning bij het voeren van functioneringsgesprekken, correctie- en verbetertrajecten, arbeidsmediation…

» Lees verder

Geschillen

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting, waarbij de partijen door vertrouwelijke onderhandelingen onder leiding van een professionele neutrale bemiddelaar (‘de mediator’) samen zoeken naar…

» Lees verder

Bedrijf kopen of verkopen

Begeleiding bij het kopen of verkopen van een bedrijf; Het voeren van onderhandelingen; Het maken van koopovereenkomsten…

» Lees verder

Bloemendetailhandel

Ondersteuning van bloemistenwinkeliers in samenwerking met de VBW (Vereniging BloemistWinkeliers). VBW is de ondernemende …

» Lees verder

Wilt u direct weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via 0180 – 554 595 of via philip@vijfhuize.nl