Geschillen

Philip Vijfhuize heeft naast zijn werk als bedrijfsadviseur ruime ervaring in het bemiddelen als MfN registermediator bij complexe conflicten.

Mediation is er voor particulieren, bedrijven, instanties en overheden: voor conflictsituaties van de werkvloer tot de bestuurskamer, voor ruzies bij de verdeling van de nalatenschap tot familie-aanvaringen.

Het bedrijfsleven is gebaat bij het snel en efficiënt oplossen van zakelijke geschillen. In toenemende mate worden de meest uiteenlopende geschillen opgelost met de inzet van professionele zakelijke mediators.
Contractbreuk, arbeidsconflicten, echtscheiding van ondernemers, problemen in de samenwerking in een maatschap of vennootschap en andere, soms complexe, kwesties met vaak een groot financieel belang.
Mediation stelt partijen in staat een uitkomst te bereiken die door middel van arbitrage of een gerechtelijke procedure niet mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld de heronderhandeling van een contract. In een gerechtelijke procedure is
de juridische context leidend, terwijl mediation de partijen helpt om ook commerciële en andere belangen mee te nemen in de overwegingen. Het mediation proces kan de betrokkenen helpen meer begrip te krijgen voor ieders belangen en behoeften zodat naar een oplossing kan worden gezocht die zoveel mogelijk daar bij aansluit. Zakelijke mediation biedt mogelijke voordelen ten opzichte van de gang naar een (overheids-)rechter of arbiter.

• Korte procedure: Mediation omvat meestal één of meer sessies van een halve of een hele dag. De totale looptijd bedraagt doorgaans niet meer dan twee maanden. Bij spoed kan mediation zelfs binnen enkele dagen
plaatsvinden;
• Grote kans van slagen: 80 tot 85 procent van de zakelijke geschillen waarbij mediation wordt ingezet, leidt tot een oplossing;
• Lage kosten: Door de korte looptijd en de inrichting van het proces zijn de kosten van mediation aanzienlijk geringer dan die van een gerechtelijke of arbitrale procedure;
• Bindende uitkomst, in eigen hand: De mediator bemiddelt tussen de partijen en beslist niet voor hen. De partijen onderhandelen zelf, onder begeleiding van de mediator, over de uitkomst van hun geschil. Die uitkomst is bindend.
• De mediator is per definitie onafhankelijk en neutraal;
• Flexibiliteit: De betrokkenen kunnen in overleg met de mediator en op basis van de karakteristieken van het geschil de mediation zelf vormgeven. Zo bepalen zij samen waar, hoe en wanneer de mediation plaatsvindt en bepalen zij zelf waarover zij willen spreken;
• Vertrouwelijkheid: Doordat mediation strikt vertrouwelijk is kunnen de betrokkenen open met elkaar praten. Niets wat tijdens de mediation wordt besproken of op tafel komt, mag met anderen worden gedeeld;
• Mediation is gericht op de toekomst: Het oplossen van het geschil, het herstel van vertrouwen en voortzetten van de zakelijke relatie zijn doorgaans leidend bij mediation.
• Mediation kent niet de onvoorspelbare uitkomsten die soms in een gerechtelijke procedure voor komen.
• Mediation is prima te combineren met een eclectische methode waarbij arbitrage en mediation in één traject hand in hand gaan. Zo kunnen knopen worden doorgehakt als partijen op deelonderwerpen elkaar niet kunnen vinden. Niet alleen juridische aspecten worden gewogen, maar ook psychologische, fiscale, waarderingstechnische en praktische.

Zie onze speciale website Mediation Centrum Rijnmond voor meer informatie.

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies; advies & begeleiding bij de bedrijfsvoering bij alle problemen die een ondernemer tegenkomt in de dagelijkse praktijk…

» Lees verder

Financiële problemen

Begeleiding bij financiële problemen; Helpen van “ziek” naar “gezond”; Overleg met banken, waaronder ook de afdelingen “Intensieve Begeleiding…

» Lees verder

Faillissement

Ondersteuning bij (de voorbereiding op) een naderend faillissement. Begeleiding naar een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of faillissement. Het aanbieden van een akkoord met alle schuldeisers…

» Lees verder

Personeel

Werving- en selectieprocedures, ondersteuning bij het voeren van functioneringsgesprekken, correctie- en verbetertrajecten, arbeidsmediation…

» Lees verder

Bedrijf kopen of verkopen

Begeleiding bij het kopen of verkopen van een bedrijf; Het voeren van onderhandelingen; Het maken van koopovereenkomsten…

» Lees verder

Bloemendetailhandel

Ondersteuning van bloemistenwinkeliers in samenwerking met de VBW (Vereniging BloemistWinkeliers). VBW is de ondernemende …

» Lees verder

[ultimate_heading sub_heading_color=”#ffffff” sub_heading_font_size=”desktop:28px;” sub_heading_line_height=”desktop:34px;” sub_heading_font_family=”font_family:Crimson Text|font_call:Crimson+Text” margin_design_tab_text=””]Wilt u direct weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via 0180 – 554 595 of via philip@vijfhuize.nl[/ultimate_heading]