Bedrijfsadvies (algemeen)

  Bedrijfsadvies; advies & begeleiding bij de bedrijfsvoering bij alle problemen die een ondernemer tegenkomt in de dagelijkse praktijk, ook als het (even) tegenzit;

 • Hulp bij het oprichten van bedrijven (en alles wat daar in de meest ruime zin bij komt kijken);
 • Begeleiding van starters & doorstarters;
 • Het voeren van onderhandelingen;
 • Ondersteuning bij gesprekken tussen ondernemers en hun banken / financiers;
 • Het bevorderen / organiseren van overleg tussen aandeelhouders, ondersteuning van het MT, rollen, taken en verantwoordelijkheden;
 • Het maken van afspraken/overeenkomsten (aandeelhoudersovereenkomsten, vof overeenkomsten, begeleiding naar notaris bij een BV etc);
 • Personeelszaken; Begeleiding rond aannemen, behouden, verbeteren, corrigeren en afscheid nemen van personeel;
 • Huurkwesties (aanhuur, verhuur, onderhandelingen over huurprijzen, huurincasso);
 • Begeleiding bij het beëindigen van bedrijven (stoppen/staken, liquideren, faillissement).

Financiële problemen

Begeleiding bij financiële problemen; Helpen van “ziek” naar “gezond”; Overleg met banken, waaronder ook de afdelingen “Intensieve Begeleiding…

» Lees verder

Faillissement

Ondersteuning bij (de voorbereiding op) een naderend faillissement. Begeleiding naar een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of faillissement. Het aanbieden van een akkoord met alle schuldeisers…

» Lees verder

Personeel

Werving- en selectieprocedures, ondersteuning bij het voeren van functioneringsgesprekken, correctie- en verbetertrajecten, arbeidsmediation…

» Lees verder

Bedrijf kopen of verkopen

Begeleiding bij het kopen of verkopen van een bedrijf; Het voeren van onderhandelingen; Het maken van koopovereenkomsten…

» Lees verder

Geschillen

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting, waarbij de partijen door vertrouwelijke onderhandelingen onder leiding van een professionele neutrale bemiddelaar (‘de mediator’) samen zoeken naar…

» Lees verder

Bloemendetailhandel

Ondersteuning van bloemistenwinkeliers in samenwerking met de VBW (Vereniging BloemistWinkeliers). VBW is de ondernemende …

» Lees verder

Groente- en Fruitspecialisten

Ondersteuning van groente- en fruitspecialisten in samenwerking met Ambachtelijke Versdetailhandel Nederland (AVN).
AVN is de brancheorganisatie voor groente- en fruitspecialisten.
AVN zet zich in om de positie van de ondernemers te versterken en de bedrijfsvoering te optimaliseren.

» Lees verder

Wilt u direct weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via 0180 – 554 595 of via philip@vijfhuize.n