Faillissement / Wettelijke Schuldsaneringsregeling (WSNP) / WHOA

  • Ondersteuning bij (de voorbereiding op) een naderend faillissement;
  • Begeleiding bij de voorfase op een WSNP (in samenwerking met een bevoegde schuldhulpverlener die als advocaat optreedt) om buiten de rechtbank (we noemen dat ook de “minnelijke fase”) door het aanbieden van een akkoord met de gezamenlijke schuldeisers naar een oplossing te zoeken. Als dat mislukt staat nog altijd de mogelijkheid open om het akkoord door de rechtbank op te laten leggen (dwangakkoord) tegen de weigerachtige schuldeiser(s), als daar goede redenen voor zijn.
  • Begeleiding naar een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of faillissement, in samenwerking met een bevoegde schuldhulpverlener (Advocaat en/of Gemeentelijke schuldhulpverlening / Kredietbank);
  • Ondersteuning bij de aanvraag, de zitting bij de rechtbank en de kennismaking met de curator/bewindvoerder;
  • Ondersteuning bij het organiseren van een “doorstart”, voor zover dat wenselijk en haalbaar is;
  • Het aanbieden van een akkoord, al dan niet in een WSNP of Faillissement;
  • Het aanbieden van een akkoord in het kader van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA);
  • Ondersteunen bij schikkingen c.q. de afwikkeling van aansprakelijkheidskwesties door curatoren (bijv. bij bestuurdersaansprakelijkheid) en door banken (bijv. bij een borgstelling).

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies; advies & begeleiding bij de bedrijfsvoering bij alle problemen die een ondernemer tegenkomt in de dagelijkse praktijk…

» Lees verder

Financiële problemen

Begeleiding bij financiële problemen; Helpen van “ziek” naar “gezond”; Overleg met banken, waaronder ook de afdelingen “Intensieve Begeleiding…

» Lees verder

Personeel

Werving- en selectieprocedures, ondersteuning bij het voeren van functioneringsgesprekken, correctie- en verbetertrajecten, arbeidsmediation…

» Lees verder

Bedrijf kopen of verkopen

Begeleiding bij het kopen of verkopen van een bedrijf; Het voeren van onderhandelingen; Het maken van koopovereenkomsten…

» Lees verder

Geschillen

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting, waarbij de partijen door vertrouwelijke onderhandelingen onder leiding van een professionele neutrale bemiddelaar (‘de mediator’) samen zoeken naar…

» Lees verder

Bloemendetailhandel

Ondersteuning van bloemistenwinkeliers in samenwerking met de VBW (Vereniging BloemistWinkeliers). VBW is de ondernemende …

» Lees verder

Wilt u direct weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via 0180 – 554 595 of via philip@vijfhuize.nl